Om timeregistrering på hjemmekontor

Etter pandemiperioden har hjemmekontor blitt mer vanlig. I starten av trenden opplevde vi at ansatte sluttet å registrere tid når de var hjemme. De satt en fraværskode for «hjemmekontor». Det tok ikke lang tid før kundene kom tilbake til oss og ønsket seg tilbake til gamle rutiner. Ansatte mistet oversikt over hvor mye de hadde jobbet, og man opplevde at man mistet oversikten og fleksibiliteten med en fleksitidsordning. Det var også vanskelig for kollegaer å vite om man var på jobb. Mange har tatt i bruk Timeflex App, og funnet ut at det å

registrere tid hjemme er like lett som på kontoret.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at det til enhver tid foreligger en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet, og at arbeidsgivere skal tilby et verktøy for å holde styr på tid til arbeidstagerne. Denne plikten er beskrevet på arbeidstilsynets sider.

Fra 01.07.2022 kom en ny forskrift som fastslår at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen. Ansatte må få tilgang til verktøyet også fra hjemmekontor.

Det er helt klart at den «revolusjonen» som kom med hjemmekontor i pandemien vil medføre varige endringer i hvordan vi jobber.

Erfaringene hittil viser at det er en fordel å holde struktur på arbeidstid uansett hvor man jobber. Med en App på telefonen er dette veldig enkelt. Tidsregistrering er en del av fremtiden, og vi ser det blir enda mer aktuelt nå når arbeidstidsordningene liberaliseres.

Det er mye å hente ved å registrere med en gang uansett om du er på jobben eller på hjemmekontor. Tid er ferskvare. Fleksitiden blir aldri riktig om du etter registrerer en gang i uka. Og du får så mye gratis på kjøpet;

Ferieoversikter, oversikt over overtid, oversikt over hvor mye man har jobbet i forhold til hva AML tillater, sykefraværsstatistikker etc.

Book demo Bestill 1 måneds gratis prøveperiode Kontakt oss A orange circle used as a button
Klikk her
Det er forskjell på tids- og timeregistrering