Timeregistrering med eller uten klokka?

Det er mange tilbydere av timeregistrering, men mange bruker faktisk ikke klokka. De legger opp til etterregistrering. Hva er forskjellen, og hvorfor burde du bruke et system med innebygd klokke?

Problemet med timeregistrering uten klokke

Et tidsregisteringssystem som bruker klokka tilstreber å være oppdatert til enhver tid. Alternativet er at du registrerer timer i ettertid. Det registreres gjerne hele timer og noen ganger bare avvik. Det høres lettvint ut, men går ofte utover kontroll.

Image of fancy offfice

Timeflex bruker klokka for det den er verdt

Vår erfaring er at mange med etterregistrering registrerer for eksempel en gang i uken, i verste fall en gang i måneden. Husker du når du gikk fra jobb torsdag i forrige uke? Ofte blir det til at man registrerer vanlig arbeidsdag, mens realiteten var at man jobbet 30 minutter for mye eller for lite. Da mister systemet mye av sin verdi, og noen taper penger. Enten arbeidsgiver eller ansatt.

Et tidsregistreringssystem som bruker klokka anerkjenner at tid er ferskvare. I Timeflex registrerer man inn når man kommer og ut når man går. Selvfølgelig kan man registrere i ettertid, men daglig stempling skjer i sanntid. Dette er spesielt viktig for å sørge for rettferdig bruk av fleksitid. Hvis du etterregistrerer blir det fort galt. Da blir fleksitiden ofte basert på synsing, noe som ikke er gunstig for ansatte eller ledelse.  En annen fordel med å bruke klokka er at overtid kan beregnes automatisk, og sjekkes mot de reglene som er lagt for når man har rett på overtid.

Med et tidsregistreringssystem hvor du registrer inn og ut er du alltid oppdatert.  Hvis dine ansatte bruker et minutt hver dag på stempling har du full oversikt hele tiden. Den elektroniske klokka er et praktisk verktøy som sparer ansatte, ledelse og aksjonærer tid og penger. Og klokka er ikke bare et "stemplingsur" i dag. Den kan også være en App eller et program på PC'en.

Book demo Bestill 1 måneds gratis prøveperiode Kontakt oss A orange circle used as a button
Klikk her
5 ting du burde tenke gjennom før du velger tidsregistreringssystem.