Tidsregistrering vs timeregistrering

Det er mange tilbydere av timeregistrering, men vesentlig færre når det gjelder tidsregistrering. Hva er forskjellen, og hvorfor burde du bruke et system for tidsregistrering?

Problemet med timeregistrering

Et tidsregisteringssystem bruker klokka, og tilstreber å være oppdatert til enhver tid. I et timeregistreringssystem registrerer du timer i ettertid. Det registreres gjerne hele timer og noen ganger bare avvik. Det høres lettvint ut, men går ofte utover kontroll.

Image of fancy offfice

Timeflex bruker klokka for det den er verdt

Vår erfaring er at mange med timeregistrering registrerer for eksempel en gang i uken, i verste fall en gang i måneden. Husker du når du gikk fra jobb torsdag i forrige uke? Ofte blir det til at man registrerer vanlig arbeidsdag, mens realiteten var at man jobbet 30 minutter for mye eller for lite. Da mister systemet mye av sin verdi, og noen taper penger.

Et tidsregistreringssystem anerkjenner at tid er ferskvare. I Timeflex registrerer man inn når man kommer og ut når man går. Selvfølgelig kan man registrere i ettertid, men daglig stempling skjer i sanntid. Dette er spesielt viktig for å sørge for rettferdig bruk av fleksitid. Hvis du ikke får det inn i systemet med en gang, blir det fort galt. Fleksitiden blir ofte basert på synsing, noe som ikke er gunstig for ansatte eller ledelse.  

Med et tidsregistreringssystem er du alltid oppdatert.  Hvis dine ansatte bruker et minutt hver dag på stempling har du full oversikt hele tiden. Den elektroniske klokka er et praktisk verktøy som sparer ansatte, ledelse og aksjonærer tid og penger.

Book demo Bestill 1 måneds gratis prøveperiode Kontakt oss A orange circle used as a button
Klikk her
5 ting du burde tenke gjennom før du velger tidsregistreringssystem.