Produksjon og verksted

Mange produksjonsbedrifter i Norge bruker Timeflex til stor nytte for fastlønnede, timelønnede og innleide ansatte. Med Timeflex vet du at du får betalt for de timene du har krav på. Timeflex beregner nøyaktig timer, skifttillegg og overtid.

Ledere i produksjonsbedrifter har full oversikt med enkle verktøy som sikrer at de følger arbeidsmiljøloven. Det er enkelt å tilrettelegge for fleksible stillinger og turnuser, og å holde oversikt over tid brukt på oppgaver eller prosjekter.

Les mer om hvordan Hasås og Jaangard Export bruker Timeflex her.

Stempler inn på produksjon

Produksjon og verksted

Mange produksjonsbedrifter i Norge bruker Timeflex til stor nytte for fastlønnede, timelønnede og innleide ansatte. Med Timeflex vet du at du får betalt for de timene du har krav på. Timeflex beregner nøyaktig timer, skifttillegg og overtid.

Ledere i produksjonsbedrifter har full oversikt med enkle verktøy som sikrer at de følger arbeidsmiljøloven. Det er enkelt å tilrettelegge for fleksible stillinger og turnuser, og å holde oversikt over tid brukt på oppgaver eller prosjekter.

Les mer om hvordan Hasås og Jaangard Export bruker Timeflex her.

Kontor og handel

I bedrifter som bruker Timeflex til organisering av kontorjobber bruker ansatte under et minutt hver dag til å registrere inn og ut. Dette sikrer at ansatt og leder har full oversikt hele tiden. Ansatte velger selv om de vil stemple på mobil, PC eller utstasjonerte stemplings-PC’er.

Ledere har full oversikt over fleksitid, overtid og fravær, og har nytte av Timeflex fleksibilitet for å tilpasse ulike arbeidstider og stillingsprosenter. Dersom noen blir sykemeldt kan du importere xml-filer rett fra NAV som direkte tilpasser arbeidstiden til riktig sykemeldingsprosent.

Les hvordan følelsen av full kontroll gleder ansatte og ledere i Crawford & Company og RFD.

stempler inn på mobil
stempler inn på mobil

Kontor og handel

I bedrifter som bruker Timeflex til organisering av kontorjobber bruker ansatte under et minutt hver dag til å registrere inn og ut. Dette sikrer at ansatt og leder har full oversikt hele tiden. Ansatte velger selv om de vil stemple på mobil, PC eller utstasjonerte stemplings-PC’er.

Ledere har full oversikt over fleksitid, overtid og fravær, og har nytte av Timeflex fleksibilitet for å tilpasse ulike arbeidstider og stillingsprosenter. Dersom noen blir sykemeldt kan du importere xml-filer rett fra NAV som direkte tilpasser arbeidstiden til riktig sykemeldingsprosent.

Les hvordan følelsen av full kontroll gleder ansatte og ledere i Crawford & Company og RFD.

Prosjektbaserte selskaper

Mange selskaper som jobber med prosjekter bruker Timeflex til datafangst. Dette fordi det er enkelt og brukervennlig for de ansatte, og jo lettere det er for de ansatte å registrere jo bedre blir kvaliteten på dataene. Det settes det ofte opp en integrasjon hvor prosjektstyringsverktøyet leverer gyldige prosjekter til Timeflex, og Timeflex sender timer på prosjektene tilbake.  

Les mer om hvordan Norsk Analyse har forenklet prosjektregistreringen med Timeflex.

timeflex i gang
stempler inn gang

Prosjektledelse

Mange selskaper som jobber med prosjekter bruker Timeflex til datafangst. Dette fordi det er enkelt og brukervennlig for de ansatte, og jo lettere det er for de ansatte å registrere jo bedre blir kvaliteten på dataene. Det settes det ofte opp en integrasjon hvor prosjektstyringsverktøyet leverer gyldige prosjekter til Timeflex, og Timeflex sender timer på prosjektene tilbake.  

Les mer om hvordan Norsk Analyse har forenklet prosjektregistreringen med Timeflex.

Transport

Som ansatt i transportbedrift bruker du Timeflex appen til å stemple arbeid, tilgjengelighetstid og pause. Dette gjør at man raskt kan dokumentere arbeidet tid i forhold til forskriften som regulerer arbeidstid for sjåfører. Fra telefonen får sjåfører full kontroll over timene de har jobbet. 

I logistikkbransjen er det særdeles viktig å ha enkle gode verktøy for å dokumentere tidsbruk. Se hvordan Arne Thorsen Transport AS gjør det med Timeflex.

transport
transport

Transport

Som ansatt i transportbedrift bruker du Timeflex appen til å stemple arbeid, tilgjengelighetstid og pause. Dette gjør at man raskt kan dokumentere arbeidet tid i forhold til forskriften som regulerer arbeidstid for sjåfører. Fra telefonen får sjåfører full kontroll over timene de har jobbet. 

I logistikkbransjen er det særdeles viktig å ha enkle gode verktøy for å dokumentere tidsbruk. Se hvordan Arne Thorsen Transport AS gjør det med Timeflex.

Kultur og reiseliv

Tidsregistrering er struktur, og i kulturbransjen er dette viktig fordi uforutsette hendelser tilhører hverdagen. Arbeidsintensive perioder med lange dager regnes mot rolige perioder for å sikre riktig arbeidsbelastning gjennom hele året. Å bruke Timeflex gjør dette rettferdig for alle ansatte. Timeflex gjør det mulig med overtidsopptrapping, og å følge arbeidsmiljøloven i stressende situasjoner. Du har til enhver tid oversikt over hvor mange timer som er arbeidet.

Les hvordan Festspillene i Bergen og Nasjonalmuseet holder kontroll på sine rutiner her.

timeflex i fokus
stempel reiseliv

Kultur og reiseliv

Tidsregistrering er struktur, og i kulturbransjen er dette viktig fordi uforutsette hendelser tilhører hverdagen. Arbeidsintensive perioder med lange dager regnes mot rolige perioder for å sikre riktig arbeidsbelastning gjennom hele året. Å bruke Timeflex gjør dette rettferdig for alle ansatte. Timeflex gjør det mulig med overtidsopptrapping, og å følge arbeidsmiljøloven i stressende situasjoner. Du har til enhver tid oversikt over hvor mange timer som er arbeidet.

Les hvordan Festspillene i Bergen og Nasjonalmuseet holder kontroll på sine rutiner her.

Offentlig Sektor

Det fins allerede mange turnusplanleggingssystemer i det offentlige. Disse systemene blir dessverre svært ofte for kompliserte og lite brukervennlige for de som jobber til vanlige arbeidstider. Derfor har flere kommuner valgt å bruke Timeflex som er et bedre og mer logisk system for disse ansatte. Det brukes i alt fra kontorjobber, ansatte i vann- og avløp, eiendomsforvaltning og kulturhus. Kommuner er ofte fleksible arbeidsgivere, og det er enkelt å lage tilrettelagte arbeidstider.

Les mer om hvordan Timeflex har gjort hverdagen mer oversiktlig for de ansatte i Lunner Kommune.

timeflex ledemodul
stemple kontor

Offentlig Sektor

Det fins allerede mange turnusplanleggingssystemer i det offentlige. Disse systemene blir dessverre svært ofte for kompliserte og lite brukervennlige for de som jobber til vanlige arbeidstider. Derfor har flere kommuner valgt å bruke Timeflex som er et bedre og mer logisk system for disse ansatte. Det brukes i alt fra kontorjobber, ansatte i vann- og avløp, eiendomsforvaltning og kulturhus. Kommuner er ofte fleksible arbeidsgivere, og det er enkelt å lage tilrettelagte arbeidstider.

Les mer om hvordan Timeflex har gjort hverdagen mer oversiktlig for de ansatte i Lunner Kommune.