Crawford and Company

Crawford& Company har 300 brukere i Norge, Finland og Danmark, og er verdens største leverandør av uavhengige skadeoppgjørstjenester innen forsikring og risikostyring.

Timeflex sørger for fleksible løsninger

Trond K. Svendensen, Nordic HR Manager, sier han setter pris på at det er enkelt å bruke informasjonen i Timeflex inn mot andre systemer:

"Vi beregner bl.a. faktureringsgrad av kontortid direkte i våre produktivitetsrapporter med tall fra Timeflex sammenlignet med fakturert tid. Vi bruker Timeflex Pluss for våre ansatte i Norden. Vi drifter egen SQL database, og våre ansatte stempler fra egen PC. Vår opplevelse er at det har vært enkelt å ta i bruk Timeflex, og at vi møter både et fleksibelt system og en fleksibel organisasjon. Vi jobbet tidligere med et annet tidsregistreringssystem, og vet hva det vil si når systemene blir rigide og vanskelige å endre i."

Les mer om Crawford på www.crawco.com/no

Book demo Bestill 1 måneds gratis prøveperiode Kontakt oss A orange circle used as a button
Klikk her
Tidsregistrering bør brukes kunne lastes ned på Microsoft Store