RfD

RfD sørger for innsamling av avfall fra omtrent 85 000 husstandene og 5000 hytter.

Fikk god hjelp til å sette opp systemet

RfD tok i bruk TimeFlex i 2013. Økonomisjef Sven Draugsvoll forteller at implementeringen gikk etter planen og at samarbeidet med Timeflex er svært godt:

"Vi fikk god hjelp til å sette opp systemet og det oppfattes som et intuitivt og oversiktlig system. Brukerne har tilgang til timeregistreringssystemet både på pc og på mobiltelefon. De fleste brukerne benytter mobiltelefon, noe som gir fleksibilitet også når de er ute. Vi kjører lønnsfiler ut av systemet og leser dette inn i lønnssystemet, noe som gir god kontroll og effektivitet.

Både vi som administrerer systemet og brukerne er godt fornøyd med Timeflex."

Book demo Bestill 1 måneds gratis prøveperiode Kontakt oss A orange circle used as a button
Klikk her
Visste du at Timeflex kan integreres mot lønnsysstem?