Basis Monitor

TIMEFLEX PRODUKTER

Enkelt og rimelig system for timelister, som er godt likt av både ansatte og ledere. Vi holder dine data trygge!

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder programmet Timeflex som leveres av Timeflex Systemer AS. Timeflex er et system for tidsregistrering. Det skrives databehandlingsavtaler med selskapene som kjøper Timeflex. Ta kontakt med vårt kundesenter for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder.

Type informasjon man oppgir: Timeflex samler ikke inn informasjon om brukeren ved nedlasting av programvare. Programvaren blir gyldig ved at man legger inn en sikkerhetsnøkkel som utleveres av de som administrerer systemet hos Timeflex sine kunder. For å kunne bruke systemet kreves ytterligere brukernavn og passord som genereres i administratordelen av programvaren. Denne mottas i egen forsendelse fra administrator hos kunden.

Eksempler på informasjon som innhentes: Det hentes ikke inn informasjon ved nedlasting av programvare. Programvaren blir ikke gyldig uten gyldig sikkerhetsnøkkel, brukernavn og passord. Dette mottas av administrator hos kunden i Timeflex, normalt personalavdeling eller leder.

Hvordan informasjon innhentes?: I Timeflex er det lagret informasjon om navn, kjønn, ansattnummer og arbeidstid. Dette oppdateres av selskapet som har kjøpt Timeflex, enten manuelt eller ved overføring av data fra internt HR-system/lønnssytem. Etter hvert som man registrer data i systemet inneholder det informasjon om arbeidet tid og fravær. Denne informasjonen er kun tilgjengelig for den ansatte selv, og den som gis tilgang hos Timeflex kunder. Identifikasjonen i Timeflex er en intern GUID og ansattnummer. Fødselsdato og personnummer skal normalt ikke lagres.

Formål med lagring av data: Hensikten med informasjonen i Timeflex er å holde styr på arbeidstid, fleksitid ,fravær og å danne lønnsgrunnlag. Lønnsgrunnlaget overføres manuelt eller elektronisk til lønnssystem. Det er kun Timeflex Systemer as kunder som har tilgang til dataene i systemet.

Hvordan lagres informasjonen?: Informasjonen lagres enten internt i selskapene hos Timeflex Systemers kunder eller på Microsoft Azure servere.

Hvordan slettes opplysningene?: Timeflex systemer AS lagrer ingen informasjon i systemene for egen bruk. Data i Timeflex applikasjonen eies av Timeflex Systemer AS kunder. Kundens regler styrer når informasjon slettes.

Utlevering av informasjon til tredjepart?: Timeflex Systemer deler ikke informasjon tredjepart.

Rettigheter: Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Timeflex Systemer har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. Timeflex Systemer as lagrer ingen informasjon til eget bruk. Når det gjelder innsyn og krav om sletting av data i Timeflex, må man henvende seg til dataeier som er arbeidsgiver (Timeflex kunde). For kontakt information, vennligst se nederst på denne siden.