Timeflex-for store og små bedrifter over hele landet

Timeflex er i bruk hos små og store kunder over hele Norge. Ønsker du å snakke med noen som bruker systemet før du kjøper, er det bare å ta kontakt med oss

Camera og VideoTeknikk
RfD

RfD sørger for innsamling av avfall fra omtrent 85 000 husstandene og 5000 hytter.

RfD tok i bruk TimeFlex i 2013. Økonomisjef Sven Draugsvoll forteller at implementeringen gikk etter planen og at samarbeidet med Timeflex er svært godt.

Vi fikk god hjelp til å sette opp systemet og det oppfattes som et intuitivt og oversiktlig system. Brukerne har tilgang til timeregistreringssystemet både på pc og på mobiltelefon. De fleste brukerne benytter mobiltelefon, noe som gir fleksibilitet også når de er ute. Vi kjører lønnsfiler ut av systemet og leser dette inn i lønnssystemet, noe som gir god kontroll og effektivitet.

Både vi som administrerer systemet og brukerne er godt fornøyd med Timeflex. Les mer om RfD på www.rfd.no

Sven Draugsvol
Camera og VideoTeknikk
Crawford & Company

Crawford & Company har 300 brukere i Norge, Sverige Finland og Danmark.

Crawford & Company er verdens største leverandør av uavhengige skadeoppgjørstjenester innen forsikring og risikostyring..

Vi bruker Timeflex Pluss for våre ansatte i Norden. Vi drifter egen SQL database, og våre ansatte stempler fra egen PC. Vår opplevelse er at det har vært enkelt å ta i bruk Timeflex, og at vi møter både et fleksibelt system og en fleksibel organisasjon. Vi jobbet tidligere med et annet tidsregistreringssystem, og vet hva det vil si når systemene blir rigide og vanskelige å endre i.

Trond K. Svendensen, Nordic HR Manager, sier han setter pris på at systemet kan brukes på svensk i Sverige og Dansk i Danmark. Det er også fint at det er enkelt å bruke informasjonen i Timeflex inn mot andre systemer. Vi beregner bl.a. faktureriningsgrad av kontortid direkte i våre produktivitetsrapporter med tall fra Timeflex sammenlignet med fakturert tid.

lunner
Lunner kommune

Effektivt og strukturert i Lunner kommune

Lunner kommune bruker Timeflex til ansatte som har vanlig kjernetid/fleksitid på dagtid, og som ikke trenger avanserte turnussystemer. Ansatte registrerer seg hver dag inn og ut eller med en fraværskode. De kan bruke en PC ved ansattinngangen, egen PC eller App på mobil. Systemet er lett å bruke, og det er fleksibelt. Både ansatte og ledere har til enhver tid oversikt. En kommune har mange arbeidstidsordninger og stillingsprosenter. Dette håndteres veldig enkelt i Timeflex.

Et enkelt tidsregistreringssystem frigjør tid både for ledere og ansatte. De ansatte godkjenner sine timelister en gang i måneden, deretter godkjenner leder, og så overføres variabel lønn og fraværsinformasjon elektronisk til Visma Enterprise.

HR sjef Lena Aaker Menken sier at riktig bruk av Timeflex bidrar til struktur, og gjør det enklere for ledere å ha oversikt og eierskap. Det er mange muligheter for rapportering. Systemet håndterer også feriesøknader, ferieoversikter og varsling på arbeid i forhold til reglene i AML.

larvik
Hasås

Hasås AS bruker Timeflex for 100 ansatte i produksjon og administrasjon

Hasås AS er en trevarebedrift som holder til i Kodal. De produserer paneler og kledninger, og har utstyr for å levere spesialbestilte profiler og ferdig overflatebehandlet trevare til inne- og utebruk. De har også byggevarebutikk. Hasås AS er i hovedsak en produksjonsbedrift, og har ca 100 brukere av Timeflex..

Hans Viggo Nielsen hos Hasås sier at han opplever at Timeflex er arbeidsbesparende både for de ansatte og for arbeidsgiver. Med Timeflex har vi til enhver tid riktige tall, og systemet er litt oppdragende for alle parter. Tidligere leverte de ansatte timelister hver måned. Mange gjorde dette som et skippertak, og rekonstruerte måneden ved månedsslutt. ”Da blir det til at man skriver 8 eller 8,5 timer”, sier Nielsen.” Det blir ikke nøyaktig. Med Timeflex er tallene riktig og rettferdige. Noen får mer betalt nå, fordi de underrapporterte tidligere. Andre får mindre. Vi stempler til og med ut til lunsj og inn når vi er tilbake, så slipper vi diskusjonene om at noen tar for lange pauser. Tidligere punchet økonomiavdelingen de manuelle listene in i et nytt system før lønnsutbetaling. Dette slipper vi nå, og det er tidsbesparende”.

I resepsjonen har Hasås en touchscreen skjerm som brukes til stempling. Når ingen stempler, benyttes skjermen til reklame og informasjon til kundene. ”Våre ansatte stempler med RFID brikker som enten henger på nøkkelknippet eller er festet med jojo fra slalombakker på arbeidstøyet”, fortsetter Nielsen. ”Dette fungerer suverent. De drar brikken forbi en leser to ganger – først for å logge inn, deretter for å stemple inn eller ut. Vi har også to vanlige PC’er som står i produksjonslokalene”.

Hasås har valgt at de ansatte ikke kan endre stemplingene sine. Noen ansatte i administrasjonen kan gjøre dette. ”Dette fungerer bra for oss”, sier Nielsen. ”Det er lite endringer, og veldig enkelt å endre de gangene det er det”. Ellers vil Nielsen framheve at han er fornøyd med supporten hos Timeflex. ”De er raske til å komme tilbake. Vi har nok noen særheter i våre arbeidstidsordninger som de har hjulpet oss å løse. Vi har også opplevd noen småfeil i applikasjonen. Dette er ikke så farlig når det blir tatt fatt i med en gang, og vi alltid får gode forklaringer. De rydder opp hvis det er noe”. Jeg har ingen problemer med å anbefale Timeflex til andre produksjonsbedrifter.

Jangard export
Jangaard Export AS

Jangaard Export AS er en av Norges ledende produsenter og eksportselskaper av våt og tørket saltet fisk.

Timeflex brukes i dag på anlegget på Røst ytterst i Lofoten og på Kleivane ved Ålesund. Fra sesongen i 2019 skal det også tas i bruk på anleggene i Stamsund og i Henningsvær. Til sammen 170 mulige brukere på det meste. Dette er en kombinasjon av fast ansatte og timebetalte sesongarbeidere. Tiden registreres på PC’er med berøringsskjerm som er satt opp som ”stemplingsur”. Det er satt opp elektronisk integrasjon med lønnsystemet for fast ansatte, mens det tas ut rapporter som danner grunnlag for lønnsutbetling til innleid arbeidskraft.

Torbjørn Eide er daglig leder på Røst. Han valgte Timeflex fordi det er lett å administrere og enkelt i bruk. Tidligere brukte de mye tid på å holde styr på lister, og å regne ut timer i forkant av lønnsutbetalinger. I dag er det ingen manuelle beregninger. Timeflex holder styr på all tid. Det er enkelt å gjennomgå timelistene og sende det til lønningskontoret. Også er systemet rettferdig. De ansatte er godt fornøyd.

Eide fant Timeflex på nettet. Den store fysiske avstanden mellom Røst og Timeflex i Sandefjord er ikke noe problem. Det meste ordnes på telefon. ”Hvis det er behov, logger de seg på PC’en min og hjelper meg der” sier Eide.

Camera og VideoTeknikk
Camera & Videoteknikk

Camera & Videoteknikk AS er et av Nordens største verksteder for foto, video og TV produkter.

Camera & Videoteknikk AS regnes som ledende på service innen analog og digital foto og video i Norge, og er også en stor service-aktør på lyd- og flatskjerm-produkter, hvitevarer, samt innen profesjonell service, onshore og offshore. Bedriften er lokalisert i Åsane vel en mil utenfor Bergen sentrum, og har en underavdeling i Oslo. I begynnelsen av 2008 tok de i bruk Timeflex for vel 40 brukere.

"Før det hadde vi et egenutviklet web-basert program for manuell føring av timer", forteller data-ansvarlig Jon Riber Sparre. "Dette ble etter noen år for tungvint å administrere og oppdatere, og vi måtte finne på noe nytt. Alternativet var å programmere en ny løsning, men da slikt ikke er det vi primært vil bruke tiden vår på, valgte vi å se på tredjeparts-løsninger. Et søk på web gjorde oss kjent med TimeFlex, og vi tok programmet inn på test. Vi så flere uutnyttede potensialer i programmet som vi trengte for å møte våre behov. Vi var derfor spente på hvordan TimeFlex ville respondere på våre ønsker."

I og med at vi selv driver med programmering til eget bruk, og er engasjert i testing og utvikling av andre systemer vi gjør oss bruk av, kan vi nok ikke regnes for å være en helt vanlig bruker. Av samme grunn kan vi vel kanskje si at det skal litt mer til for at vi skal bli imponert. Men TimeFlex har innfridd. Siden da har vi hatt et godt samarbeid med TimeFlex, hvor programmet nå er blitt et uvurderlig verktøy for oss i administrasjonen av våre ansattes arbeidstid og arbeidstidsavtaler."

Camera & Videoteknikk har utplassert 12" touch skjermer, og benytter Timeflex sitt integrerte onscreen-tastatur.

Les mer om Camera & Videoteknikk på www.camera.no

Norsk Analyse
Norsk Analyse AS

Norsk Analyse AS - avansert føring av tid på prosjekt og integrasjon med Microsoft Dynamics

Norsk Analyse AS er et selskap som leverer analysesystemer og løsninger for prosess-, gass- og oljeindustrien. Hovedkontoret er i Tønsberg, med datterselskaper i Sverige, Danmark, Tyrkia og på Trinidad.

Norsk Analyse har lisens for 110 brukere på Timeflex, som benyttes i virksomheten i Norge og Sverige.

Timeflex er integrert med lønnsystemet til Huldt & Lillevik. Norsk Analyse benytter prosjektmodulen i Timeflex for å registrere tid på prosjekter som utveksler data med ERP-systemet Microsoft Dynamics AX.

Nye Nasjonalmuseet
Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er et norsk statlig museum etablert i 2003 gjennom sammenslåingen av Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger. Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design.

Vi har brukt Timeflex siden 2013, og det benyttes i dag av snart 250 ansatte. Systemet gir oss enkelt tilgang til nyttige rapporter på f.eks sykefravær og overtid.

Vi benytter Timeflex både som skrivebordsapplikasjon, og via telefon/nettbrett.

Vi er nå i ferd med å legge interne dataløsninger over i våre private nettsky. Heldigvis vil brukeropplevelsen bli beholdt med Timeflex Pluss applikasjonen på vår nye plattform.

Les mer om Nasjonalmuseet på www.nasjonalmuseet.no